GYVO BĖGIMO NUOSTATAI

NUOSTATAI


Tikslas ir uždaviniai 
1. Populiarinti bėgimą, kaip sveikatingumo priemonę. 
2. Plėsti sporto mėgėjų masiškumą. 
3. Garsinti Alytaus miesto vardą šalyje ir už jos ribų. 
4. Kelti sportininkų meistriškumą, ugdyti ištvermę, valios savybes. 
5. Išaiškinti ir pagerbti varžybų nugalėtojus ir prizininkus.

6. Skatinti Alytaus miesto gyventojus reguliariai sportuoti. 

Varžybų laikas ir vieta 
1. Bėgimas organizuojamas 2023 m. rugpjūčio 27 d.(sekmadienis). 
2. Dalyvių numerių išdavimas vykdomas:

2.1. Rugpjūčio 26 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. adresu Naujoji g. 3 (Alytaus ERGO filialas)

2.2. Rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto teatre nuo 9.00 val. iki 10.30 val. adresu Rotušės a. 2


3. Startai ir apdovanojimai:
3.1. Palaikomojo 600 m bėgimo startas 11.00 val.
3.2. 21 km 97 m. Startas 11.15 val.
3.3. 10.5 km.  Startas 11.15 val.
3.4. 10.5 km. šiaurietiško ėjimo Startas 11.20 val.

3.5. 3.5 km. Startas 11.25 val.
4. Bėgimo nugalėtojų ir prizininkų pagerbimas (Alytaus miesto teatras Rotušės a. 2) įvyks iškarto po atitinkamos grupės prizininkų finišo.

Laiko limitas
1. Pusmaratonis – 3 val.
2. 10.5 km bėgimas – 1 val. 30 min.
3. 3.5 km bėgimas – 45 minutės.

4. 10.5 km šiaurietiško ėjimo – 2 val. 
5. Varžybų dieną 14.15 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas.

Dalyviai ir programa
1. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, laisva valia, pasitikrinę sveikatą ir atsakingi už ją. Įsipareigoja dėl to, nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.

2. Dalyviai neatšaukiamai sutinka, kad neteiks pretenzijų ir neprašys kompensacijos, jei Dalyvio balsas, atvaizdas, nuotrauka bus naudojami renginio vaizdo įraše ar naudojant jau sukurtas ir dar tik būsimas informacines technologijas, kitu būdu įrašyti, bei nufotografuoti, o ši medžiaga organizatorių ar trečiųjų asmenų gali būti naudojama ir viešinama įstatymų nustatyta tvarka neribotą laiką.
3. Bėgimo trasų planas pridedamas prie nuostatų ir iškabintas skelbimų lentoje Alytaus miesto teatre.

4. Vyriausybei pritaikius karantino sąlygas ir neleidus renginio vykdyti įprastu būdu, renginys vyks virtualiai.

 

5. Amžiaus grupės:

 600m. - 3.5km, -10.5 km, -10.5 km šiaurietiško ėjimo. - moterų ir vyrų amžiaus grupių nėra.

 21 km 97 m. amžiaus grupės:

Moterys

Vyrai

M 19 2004-2005

V 19 2004-2005

M E  2003-1994

V E  2003-1994

M 30 1993-1984

V 30 1993-1984

M 40 1983-1974

V 40 1983-1974

M50 1973 ir vyresnės

V 50 1973 -1964

 

V 60 1963 ir vyresni


Renginio reikalavimai ir apribojimai.
1. Dalyviai visose renginio distancijose dalyvauja su sportine apranga.
2. Ant marškinėlių turėti pritvirtintą numerį. Numeris segamas ant krūtinės, nesuglamžytas, gerai matomas.
3. Registruotis tik savo vardu. Negalima perduoti numerio kitam dalyviui, kitaip rezultatai bus anuliuojami, dalyvis diskvalifikuojamas.
4. Draudžiama:
- palaikantiems asmenims naudoti, bet kokias transporto priemones, pvz.: lydėti bėgant šalia, dviračiais, riedučiais, bei kitas ratuotas priemones, - vedžioti bet kokius gyvūnus. 
5. Trasoje bus išdėstyti keli atsigaivinimo punktai (vanduo, vaisiai).

6. Dalyvių pretenzijos turi būti pareikštos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau, kaip per 30 min. po varžybų pabaigos. Privaloma, pateikdamas pretenziją sumokėti 3 Eur. mokestį, kuris grąžinamas tuo atveju, jeigu vyr. teisėjas pretenziją patenkina. Jeigu dalyvis mokesčio nesumoka, pretenzija nesvarstoma.

6. Šiaurietiško ėjimo distancijoje draudžiama- bėgti. Taip pat šioje distancijoje būtina naudoti šiaurietiško ėjimo lazdas. 

Apdovanojimai
1. Pusės maratono (21 km 97 m.) bėgimo dalyviai apdovanojami – 1-3 vietas užėmę dalyviai taurėmis ir piniginiais prizais (visose pateiktose amžiaus grupėse). Absoliučių pusės maratono distancijos (21 km 97 m) dalyviams įteikiami piniginiai prizai: Vyrai: 1 - vieta 300 EUR, 2 - vieta 200 EUR, 3 - vieta 100 EUR, Moterys: 1 - vieta 300 EUR, 2 - vieta 200 EUR, 3 - vieta 100 EUR 

2. Absoliutūs pusės maratono distancijos trijų pirmų vietų nugalėtojai, vyrai ir moterys nepretenduoja į atskirų amžiaus grupių apdovanojimus. 

 

2. 3.5km, 10.5 km ir 10.5 km šiaurietiško ėjimo. prizines vietas užėmę dalyviai – rėmėjų įsteigtais prizais ir taurėmis.
3. Vyriausias ir jauniausias pusės maratono distancijos (21 km 97 m) dalyvis-prizais.
4. Visi renginio dalyviai apdovanojami atminimo medaliais.

Registravimasis, startinis mokestis.
1. Dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje.
2. Dalyvio startinis mokestis pervedamas į sąskaitą “PaySera“ sistemoje.
3. Varžybų dieną numerių bei laiko skaičiavimo prietaisų išdavimas:

3.1. Rugpjūčio 27 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. adresu Naujoji g. 3 (Alytaus ERGO Insurance filialas)

3.2. Rugpjūčio 28 d. Alytaus miesto teatre nuo 9.00 val. iki 11.00 val. adresu Rotušės a. 2

 
4. Startinis mokestis:

 

  iki Birželio 30 d.

iki rugpjūčio 10 d.   

nuo rugpjūčio 11 d.

nuo rugpjūčio 26 d. ir renginio dieną iki 10:30

21 km 97 m.

9€

12€ 

17€

25€

10.5 km.

5€  

8€ 

14€

22€

3.5 km.

3€  

6€

9€

15€

600 m.

3€ 

4€

4€

7€

10.5 km. šiaurietiškas ėjimas

4€ 

7€ 

9€ 

15€

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dalyvių startinis mokestis negrąžinamas. Registracijos perkėlimas į kitus metus, arba perleidimas kitam asmeniui kainuoja 5 EUR
6. Dalyvis tinkamai užpildęs registracijos formą ir sumokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
7. Distanciją arba registracijos duomenis pakeisti galima iki 2023 m. rugpjūčio 23 dienos imtinai.

8. VšĮ „Alytaus maratonas“, , juridinio asmens kodas: 305393891 alytausmaratonas@gmail.com, yra duomenų valdytojas, atsakingi už asmenų, dalyvaujančių „Alytaus Pusmaratonis“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
8.1. VšĮ „Alytaus maratonas“ taip pat yra interneto svetainės www.alytauspusmaratonis.lt valdytojas.
8.2. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą nurodytoje internetinėje svetainėje ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Alytaus Pusmaratonis“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais, kaip antai:
8.3. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, sporto klubą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
8.4. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
8.5. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.
8.6. Dalyvis turi pateikti registracijos formoje nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
8.7. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.alytauspusmaratonis.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
8.8. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
8.9 Dalyvio duomenys saugomi:
8.9.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos.
8.9.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami.
8.9.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.
8.9.4. Dalyvis turi teisę prašyti, kad Všį„Alytaus maratonas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.

8.9.5. Dalyvis turi teisę į duomenų perkeliamumą (šią teisę dalyvis gali įgyvendinti nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus tiesiogiai taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
8.9.6. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (gavus dalyvio išankstinį sutikimą), dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti gautame el. laiške paspaudęs atitinkamą nuorodą laiško apačioje arba informavęs el. pašto adresu info@alytauspusmaratonis.lt

9. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VšĮ „Alytaus maratonas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

 


Informacija pasiteiravimui tel. +370 640 06772